Expired.

Tvs Ntorq 125 Cc Metallic Grey color, 2019 Model

Rs. 1,70,000

Information

 • Used
 • 15/11/2021
 • 180

Location

 • Pokhara
 • Newroad

Motorbike details

 • Other
 • 2019
 • TVS
 • Other
 • Manual
 • 125
 • Grey
 • 4
 • 15000

Description

2019 Model, प्रदेश ३-०४ 004 प ६३७७ नम्बर|| काठमाडौको नम्बर भएकोले गण्डकीको नम्बरमा अञ्चलिकरण नि गर्न सकिने।।